Chương trình teambuilding tổ chức cho trung tâm dịch vụ công nghệ BTS ( Ngân hàng VIB)

Gần 100 nhân viên trung tâm dịch vụ công nghệ BTS ( Ngân hàng VIB ) đã tham gia chương trình teambuilding bãi biển do ETV tổ chức tại khu resort Hòn Dáu - Hải Phòng trong tháng 6/2013.
Với mục đích : Đoàn kết để bứt phá - Chương trình teambuilding đã đem lại sự trải nghiệm thú vị cho mỗi thành viên tham dự.