Liên hệ đặt tour

Phần I Thông tin doanh nghiệp
Công ty*
Email
Người liên hệ
Họ Tên*
Điện thoại*
Chức vụ*
Địa chỉ email*
Lĩnh vực kinh doanh
Sản phẩm dịch vụ chính


Phần II Nhu cầu khách hàng
Thời gian dự kiến
Ngày đi*
Thời lượng*
Địa điểm dự kiến*
Số lượng - đối tượng
Số lượng người đi
Độ tuổi
Yêu cầu dịch vụ
(Khách sạn, ăn uống...)
Yêu cầu chuyên biệt cho chương trình
(có lửa trại, có gala dinner, làm mật thư, xây dựng kịch bản theo lịch sử phát triển….)
Mức kinh phí dự kiến cho chương trình
(có lửa trại, có gala dinner, làm mật thư, xây dựng kịch bản theo lịch sử phát triển….)


Quý khách vui lòng gửi phiếu yêu cầu dịch vụ vào địa chỉ mail info@hanoiteambuilding.vn hoặc minhthoa@hanoiteambuilding.vn để nhận được sự tư vấn tốt nhất về chương trình nhanh chóng nhất.!!
Xin chân thành cảm ơn !