Tin tức - Sự kiện Du Lịch
Teamwork và 15 quy luật mấu chốt
Những quy luật mấu chốt trong hoạt động teamwork quyết định sự thành bại của một chương trình.
Quy luật về tầm quan trọng: Một cá nhân riêng lẻ không thể tạo ra thành công lớn được.
Quy luật toàn cảnh: Mục tiêu quan trọng hơn là vai trò.
Quy luật thích hợp: Tất cả mọi người đều có điểm mạnh riêng của mình.
Quy luật thách thức lớn: Thử thách càng lớn thì yêu cầu làm việc theo nhóm càng cao
Quy luật chuỗi: Sức mạnh của cả đội sẽ bị ảnh hưởng nếu như có một liên kết yếu nào đó.
Quy luật xúc tác: Những nhóm làm việc thành công có những cá nhân có thể thay đổi mọi thứ.
Quy luật tầm nhìn: Tầm nhìn giúp cho mọi thành viên có phương hướng hoạt động và sự tự tin.
Quy luật “con sâu làm rầu nồi canh”: Những thái độ không tốt có thể làm hỏng cả đội.
Quy luật về lòng tin: Những người cùng làm việc trong nhóm phải tin tuởng lẫn nhau khi làm việc.
Quy luật chi phí: Nhóm làm việc sẽ thất bại trong việc vươn tới tiềm lực của mình khi thất bại trong việc trả giá.
Quy luật ghi điểm: Nhóm có thể tạo ra những điều chỉnh khi biết rõ vị trí của mình.
Quy luật vị trí: Những nhóm giỏi có tầm hiểu biết rộng.
Quy luật nhận dạng: Những giá trị chung xác định rõ bản chất của nhóm.
Quy luật giao tiếp: Sự tác động lẫn nhau kích thích hoạt động tốt hơn.
Quy luật về sự lợi thế: Sự khác nhau giữa hai nhóm làm việc hiệu quả tương tự nhau là khả năng lãnh đạo.
Cập nhật: 00-00-0000 00:00:00 | Nguồn:
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn teambuilding: Ms Thoa
0906.258.502   
Tư vấn teambuilding: Mr Hop
0904.596.138   
Tư vấn teambuilding: Mr Mạnh
0975.850.854    
Tổ chức sự kiện: Ms Thoa
0906.258.502   
Quản lý: Ms Hà
0988.678.064