Teambuilding giúp thay đổi văn hóa “làm việc tập thể”

Tại sao teambuilding tác động làm thay đổi văn hóa “làm việc tập thể”? - Theo Ernie John Proctor, chuyên gia với 40 năm kinh nghiệm đào tạo và phát triển đội ngũ có đưa ra nhận xét: Hoạt động Team building giúp các cá nhân  nhận thức được giá trị của bản thân trong một tổ chức, nâng cao sự tự ý thức đối với nơi mà họ đang sống và làm việc.
Bài học từ Team building mang lại là tính xây dựng và phát triển nhóm  lâu dài, với giá trị riêng, cá tính đặc trưng của tổ chức, giúp môi trường làm việc trở nên cởi mở, chân thành hơn, thúc đẩy mỗi cá nhân chung tay sẵn sàng cống hiến vì mục tiêu của công ty.

Nhiều câu hỏi đã rất nhiều nhà quản lý đặt ra mà không biết đáp án là gì?
Tại sao nhân viên công ty luôn thể hiện thái độ tích cực, nhiệt tình khi tham gia hoạt động Teambuilding, còn đối với công việc họ lại như một con người khác hoàn toàn?
“Đây chính là điểm thú vị của các trò chơi Team building, chính những thách thức mà teambuilding khơi dậy trong mỗi một cá nhân, để họ có thể cùng nhau khắc phục, thay vì hoạt động đơn lẻ.  Khi họ được phát triển bản thân trong môi trường cởi mở hơn họ thường bộc lộ những hành vi và thái độ thực nhất. Thông qua các hoạt động Teambuilding họ thấy rõ được tính cách của nhau.

Bên cạnh đó, người quản lý có thêm cơ hội xem xét lại bản thân mình về cách điều hành, ủy quyền cũng như cách sử dụng nhân sự một cách tối ưu  nhất! Từ đó đưa ra được những chính sách thúc đẩy, hay nội quy phù hợp, tránh gây cảm giác ức chế trong công việc” Ernie chia sẻ. Mỗi hoạt động Teambuilding là một sự kiện quan trọng thể hiện được toàn bộ giá trị doanh nghiệp đối với nhân viên, khách hàng và đối tác, và với xã hội.  Teambuilding mang lại các cơ hội để mọi thành viên trong một tập thể, công ty cùng nhau xây dựng tổ chức, đi đễn cái đích chung nhất mà tổ chức đưa ra, vì vậy các doanh nghiệp cần tận dụng tối đa những sự kiện Teambuilding nhằm phát huy tác dụng xây dựng nhóm hiệu quả. Người quản lý cần thấy rõ được rằng đây là một dạng đào tạo “đặc biệt”, cho nên từ lúc đưa ra ý tưởng cho đến công tác chuẩn bị tổ chức Team building đều cần được xem xét, quan sát ngữ cảnh thực tế, mục tiêu phát triển kỹ năng và mục tiêu động lực phải quân bình, để làm sao giúp tất cả các thành viên tự ý thức được giá trí của mình trong công việc, cũng như cách ứng dụng đó vào trong công việc hàng ngày, hình thành thói quen và văn hóa “làm việc tập thể” một cách hiệu quả nhất.